Tsurikichi Sanpei

Tsurikichi Sanpei

Genre: Animation

Actor: Masako Nozawa

Director:

Country: International

Duration: 24 min

Quality: HD 720

Release:1980

IMDb: 7.4